FUTURA PARK KRAKÓW Z CERTYFIKATEM BREEAM

FUTURA Park Kraków jest pierwszym obiektem handlowym w Polsce, który uzyskał certyfikat BREEAM z oceną bardzo dobrą we wszystkich 10 kategoriach: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, zagospodarowanie przestrzeni i ekologia, zanieczyszczenie oraz innowacyjność. Proces certyfikacji przebiegał w dwóch etapach – pierwszy dotyczył projektu budynku, drugim była procedura końcowa, sprawdzająca wymagania stawiane przez BREEAM wobec funkcjonującego obiektu. W budynku zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań technicznych i materiałowych, ograniczających zużycie energii i wody.